zámek

  • zaslání e-mailové objednávky
  • zaplacení zálohové faktury (min. 40% z ceny)
  • zaplacení faktury se splatností 10 pracovních dní